FOU Logotyp

Äldre och kommunal hälso- och sjukvård

Länsgemensamt Regionalt Stöd samverkar kring frågor om äldres hälsa och kommunal hälso- och sjukvård, på nationell, regional och lokal nivå. Samverkan kring äldre i Sörmland utgår från länets Närvårdsstruktur, samt hälso- och sjukvårdens kunskapsstyrningssystem.

Huvudansvariga för området äldre är utvecklingsledare Matilda Gränsmark.

 

Matilda Gränsmark

Utvecklingsledare

E-post: matilda.gransmark@regionsormland.se
Mobil: 076–781 03 53

 

 

Object reference not set to an instance of an object.