FOU Logotyp

Delaktighetsmodellen

Delaktighetsmodellen är ett arbetssätt för att främja en jämlik dialog och jämna ut maktobalans mellan olika grupper, till exempel brukare och personal. Modellen kan användas för brukarinflytande och användardriven verksamhetsutveckling.

Se filmen vi gjort och lär dig hur det fungerar på under 15 minuter!

Syftet är att stärka engagemang och inflytande över vardagen. Delaktighetsmodellens idé är att främja en jämlik dialog kring gemensamma teman, intressen och frågor att lösa tillsammans. Syftet är även att möjliggöra att brukare/patienter kan träna på att uttrycka sin åsikt. Delaktighetsmodellen skapar förutsättningar för verksamhetsnära brukarinflytande och delaktighet. Modellen kan även användas som ett konkret verktyg för användardriven verksamhetsutveckling exempelvis i tjänstedesign.

Skåneteamet har tagit fram Delaktighetsmodellen. Skåneteamet utbildar alla kursledare i modellen, Marie och Sophie som utbildar vägledare i Sörmland har gått kursledarutbildningen där. Du kan läsa mer på www.delaktighetsmodellen.se

I Socialstyrelsens rapport (2021) Kompetens i LSS-boenden (socialstyrelsen.se) rankar medarbetare inom LSS-boenden vilka arbetssätt de använder för att stärka stödanvändarnas delaktighet och självbestämmande. Delaktighetsmodellen kom då på en femte plats av elva olika arbetssätt.

Delaktighetsmodellen kan användas i alla typer av verksamheter där exempelvis personal och stödanvändare delar en vardag eller har någon form av samverkan. I Sörmland finns det i utbildade vägledare inom LSS och socialpsykiatri. Nationellt används modellen även inom äldreomsorg och skola, både vid kommunal- och privatverksamhet samt inom hälso- och sjukvården. I Sörmland finns det utbildade vägledare som arbetar som exempelvis verksamhetsutvecklare, kvalitetssamordnare, stödpedagog och baspersonal.

I filmen nedan förklarar Marie och Sophie hur modellen kan användas. (2 min)

Delaktighetsslingor

Modellen innebär att delaktighetsslingor genomförs. En slinga består av en serie och leds av två utbildade vägledare, ett så kallat vägledarpar. Anmälan sker därför i par, där två personer ska utföra delaktighetsslingor tillsammans, både under utbildningen och framöver när modellen implementeras. Brukare/patienter ska inte vara i beroendeställning till vägledarparet, därför håller vägledarna slingor i en annan grupp än den där de själva arbetar

FoUiS erbjuder information om delaktighetsmodellen, utbildar vägledare samt erbjuder kontinuerligt stöd till utbildade vägledare.

>Informationsfolder delaktighetsmodellen - brukarinflytande i praktiken (pdf)

>Att starta upp arbetet med delaktighetsmodellen (pdf)

Utbildning av vägledare digitalt – hösten 2022

Under hösten 2022 utbildas vägledare digitalt! I utbildningen ges teoretisk kunskap om brukarinflytande och delaktighetsmodellen samt handledning. Vid den avslutande träffen medverkar även chefer. Mellan träffarna genomför deltagarna en delaktighetsslinga i verksamheten.

>Mer information i inbjudan - delaktighetsmodellen (pdf)

Förberedelser

Vägledarutbildningen kräver förberedelser. Vägledarnas chef ansvarar för att boka samtliga träffar i verksamheten där respektive vägledarpar genomför en delaktighetsslinga. Slingan genomförs mellan utbildningsträffarna i mars. Information om förberedelser och vilka träffar som ska bokas ges till chefer i god tid innan kursstart.

Kontaktpersoner

Marie Wallin
Länsgemensamt regionalt stöd
marie.wallin@regionsormland.se
073- 950 14 89

Sophie Tenser
Strängnäs kommun
sophie.tenser@strangnas.se
0152-297 29