FOU Logotyp

SKL workshop 20 sept

FoU – vilken roll fyller vi i systemet för stöd till lokal kunskapsstyrning? En workshop om roller och förutsättningar.

SKL arbetar tillsammans med bland annat socialchefer, myndigheter och regionala samverkans- och stödstrukturer under 2018 med att beskriva socialtjänsten system för kunskapsstyrning. Dvs det system som behöver finnas för att mötet mellan socialtjänsten och dess brukare ska baseras på bästa tillgängliga kunskap. Ni som arbetar i FoU-miljöer har såklart en viktig roll att fylla här. Under workshopen ges möjlighet att fundera över denna roll och vilka förutsättningar som behövs för att ni ska kunna bidra som bäst.

Processledare Anna Lilja Qvarlander, SKL

Kontakt: anna.lilja.Qvarlander@skl.se