FOU Logotyp

Program

Tisdag, 18 september

13-16 Mötesplatser med olika teman

19.00 Mingelmiddag på Munktellmuséet

Onsdag, 19 september

08.30 Registrering och kaffe

09.30 Konferensen öppnas Moderator, Cecilia Grefve

10.00 Välfärden, delaktigheten och tiden Bodil Jönsson, författare och professor emerita

11.00 PAUS

11.10 Digitalisering - en möjlighet till ökat självbestämmande och delaktighet, Malin Ekman Aldén Myndigheten för delaktighet

12.00 LUNCH

13.00 Seminariepass 1

  • 1A: Barn och föräldrar med funktionsnedsättning
  • 1B: Samverkan kring äldre för ökad delaktighet
  • 1C: Forskningscirklar som metod för utveckling av delaktighet
  • 1D: Personcentrering inom socialpsykiatrin
  • 1E: Workshop om brukarmedverkan för utveckling av verksamheter

14.15 FIKA

14.45 Kan praktiknära forskning leda till ökad nationell evidens och lokal kompetensutveckling i verksamheter? Nils Stenström, Jenny Nybom och Eva Britt Lönnback Yilma - Socialstyrelsen

15.45 Avslutning

16.00 Årsmöte FoU Välfärd

19.00 Middag med Flen Världsorkester på Elite Hotel >>länk

Torsdag, 20 september

08.30 Återblick

09.00 Seminariepass 2

  • 2A: Barn och föräldrars delaktighet i socialtjänsten
  • 2B: Involvera äldre i hälsofrämjande arbete
  • 2C: Tjänstedesign som metod för delaktighet
  • 2D: Livskvalitet och hälsa hos personer med funktionsnedsättning
  • 2E: Hur går vi vidare? Implementering av utvecklingsprojekt

10.15 FIKA

10.45 Ett CP-bra liv Jonas Helgesson, föreläsare och författare

11.50 Avslutning

12.00 LUNCH

13.00 - 15.00 SKL-Workshop: INSTÄLLD!