FOU Logotyp

Mötesplats & kvällsmingel

Välkommen den 18 september på en mötesplats och kvällsmingel. Priset för det här är 350 kr.

Mötesplatser

För anställda inom FoU-välfärds medlemsorganisationer är 18 september bokad för mötesplatser och kvällsmingel. Mötesplatserna är informella träffar med olika fokusområden. Syftet med mötesplatserna är erfarenhetsutbyte och de bygger på deltagarnas egna frågor som man diskuterar tillsammans. Du väljer vilket fokusområde du vill träffas kring och uppger samtidigt vilka frågor du vill diskutera. Dessa fokusområden är planerade:

  • FoU-chef
  • Funktionshinder
  • Kommunikation
  • Missbruk och psykisk hälsa
  • Individ- och familjeomsorg
  • Äldre

Mingel

Klockan 19.00 den 18 september träffas vi på Munktellmuseet. På Munktellmuseet i Eskilstuna >>länk kan du bland annat se den första svenska traktorn från 1913 och den första hjullastaren från 1954. Dessutom hittar du världens första serietillverkade ramstyrda dumper med det svenskklingande namnet "GrusKalle".

Under kvällen bjuds vi på mingelmat med sörmländskt tema.