FOU Logotyp
15 SEP
Vägledarutbildning delaktighetsmodellen - FULLT

Delaktighetsmodellen underlättar en jämlik dialog mellan två olika grupper där det finns en maktobalans. Arbetssättet kan även användas som ett kvalitativt verktyg för användardriven verksamhetsutveckling. Modellen skapar förutsättningar för verksamhetsnära inflytande och delaktighet.

Läs mer >>
24 NOV
Träff för vägledare i Delaktighetsmodellen

Syftet med träffen är erfarenhetsutbyte och kompetensutveckling och implementering av delaktighetsmodellen.

Läs mer >>

>Alla arrangemang

NYHETER & OMVÄRLDSBEVAKNING

news image Ny artikel

Evidensbaserat arbete kring hjälpmedel med lågt kunskapsläge

– Ett exempel från habiliteringsverksamheterna i Sörmland och Västmanland

Den snabba utvecklingen av hjälpmedel innebär en stor utmaning för hjälpmedelsförskrivare, eftersom kunskapen om många nya hjälpmedel är begränsad. >Till artikeln

Läs mer >>
news image FoU-podden

Se sambandet - våld i nära relation och våld mot djur

I det här är avsnittet pratar vi om sambandet mellan våld i nära relation och våld mot husdjur. Med i avsnittet är Petra Blom, som arbetar med mäns våld mot kvinnor, Kristina Holmström och Ulrike Segerström, som båda är djurskyddshandläggare på Länsstyrelsen och Lina Larsson som är utvecklingsledare för RSS kvinnofrid. >Läs mer och lyssna på podden

Läs mer >>
news image Ny rapport

Ny rapport om Noden för välfärdsteknik och digitalisering

Projektrapporten beskriver NVD – Noden för välfärdsteknik och digitalisering, vad gäller syfte, bakgrund, arbete och resultat.
>Länk till rapport och kortversion av rapporten

Läs mer >>
news image OMVÄRLDSBEVAKNING

Flera nya SBU-rapporter om äldre

Den senaste tiden har SBU publicerat flera rapporter om vård och omsorg av äldre inom socialtjänsten. Bland annat om behandling av depression hos äldre med demens, kognitiv träning för personer med mild till måttlig demens, om robotsällskapsdjur samt om musikterapi.
>SBU:s senaste rapporter om vård och omsorg om äldre

Läs mer >>

>Nyhetsarkiv

GENVÄGAR

Yrkesresan

>Yrkesresan barn och unga

Covid-19

Vi har gjort en sida med länkar till information kring det nya coronaviruset, både för personal, anhöriga och personer i behov av lättförståelig information.
>Läs mer

Stöd till verksamheterna

FoUiS erbjuder stöd i forsknings- och utvecklingsprojekt och utgör även ett stöd vid genomförande av utvärderingsarbete.
>Läs mer

Lyssna på FoU-podden!