Väl godkänt för introduktionsutbildningen i Sörmland

FoU i Sörmland genomför under perioden 2016 - 2018 på uppdrag av Länsstyrgruppen en tvåårig introduktionsutbildning för nyanställda socialsekreterare inom socialtjänstens myndighetsutövning social barn- och ungdomsvård.

Introduktionsutbildningen innehåller:

 • åtta utbildningsdagar (år 1)
 • ca 10 tillfällen av yrkeshandledning i grupp en gång i månaden (år 2)
 • lokalt mentorskap

Sedan starten 2016 har två introduktionsutbildningar genomförts. Den tredje startade i mars och pågår till oktober 2017.

Utvärdering av varje delmoment inom utbildningen görs kontinuerligt men också en utvärdering av helheten när utbildningen är klar. Efter de två genomförda utbildningarna kan man sammanfatta deltagarnas utvärdering med beröm godkänt.

Så här svarar några deltagare på frågor om Introduktionsutbildning, omgång 1 och 2.

Vad är ditt helhetsintryck av utbildningen?

Citat:

 • Mycket bra och givande. Känner mig stärkt i min yrkesroll. Att få ta del av andras erfarenheter och kunskap har givit mig ett nytt ”tänk”.
 • Mycket bra. Det har känts som ett väl genomtänkt upplägg och hög kvalitet på alla föreläsningar.
 • Jättebra, lärorikt, bra att vara från olika kommuner och dela erfarenheter.
 • Kommer vara till stor användning i arbetet. Skapar trygghet och rättssäkerhet.
 • Jättebra utbildning för de som är helt nya inom socialtjänsten, lite väl grundläggande för oss som har jobbat ett tag.

Vad tycker du om innehållet i utbildningen?

 • Alla delar var bra. Bra föreläsningar med relevanta externa aktörer. Ligger på en ”lagom” nivå när man är ny.
 • Bra föreläsningar, bra förankring med diskussioner och reflektioner.
 • Mycket nya kunskaper som är av stor vikt i min yrkesroll. Bra kompletterande information om BBIC.
 • Bra och kul med föreläsare som kom och bidrog med gedigen kunskap.
 • Väldigt bra. Vissa föreläsningar kunde ha varit längre då jag tycker att samverkan med dem är viktig.

Vad tycker du om formen för utbildningen; länsgemensam, reflektionstid och grupparbeten?

 • Väldigt bra form med två heldagars utbildning, grupparbeten och övningar.
 • Positivt med länsgemensam samling, vilket skapar ett enhetligt arbetssätt och öppningar till samarbete i framtiden. Tydliga instruktioner som gav lättförståelig bild av socialtjänsten i sin helhet.
 • Jag tycker att stämningen i utbildningsgruppen och bland föreläsare har varit väldigt god, stimulerande och givande. Det har känts som en möjlighet att få vara ny, ställa alla frågor och kunna reflektera, något som inte alltid finns möjlighet till på arbetsplatsen.
 • Grupparbeten har varit bra, att få diskutera och tänka djupt och hitta lösningar till olika exempel.

Vad kan vi göra bättre till nästa gång?

 • Korta pauser oftare.
 • Mer föreläsningar med fokus på barn, barnsamtal, hur prata med barn om svåra saker.
 • Korta ner rasterna och sluta 16.00
 • Ha utbildningen varje månad ej varannan.
 • Gärna längre och mer djupgående föreläsningar med fler praktiska övningar. Gärna mer rollspel.
 • Saknar polisen som extern föreläsare.

Vid synpunkter eller frågor om Kompetensprogrammet för nya socialsekreterare i Sörmland, är du välkommen att kontakta kursansvarig: Rosie Ansved, utvecklingsledare på FoU i Sörmland.

Rosie.ansved@fou.sormland.se

På gång

Vägledarutbildning - delaktighetsmodellen: Uppstart
15 juni 2017
Uppstartsträff för chefer och blivande vägledare. Den 31 augusti hålls första träffen för blivande vägledare.
Läs mer 

Baskurs SIP
Hösten 2017
Heldagar kl 9-16
29 aug – Nyköping 
12 sep -  Eskilstuna 
19 sep – Katrineholm 
Läs mer 

Trygg och säker utskrivning - Släktträff
5 september 2017
En mötesplats för medarbetare i kommuner och landsting, som arbetar med sammanhållen vård och omsorg till sköra äldre.
Läs mer

Utbildning i MI - Motiverande intervju - i Katrineholm
20 sep 2017
I Katrineholm. Begränsat antal platser. Anmäl senast 18 aug.
Läs mer

Utbildning i ASI -Addiction Severity Index
2-3 oktober 2017
4 dagars utbildning i Eskilstuna 
Läs mer

Baskurs SIP för chefer
11 oktober 2017
Halvdag kl 13.30-16.30 i Malmköping 
Läs mer

Baskurs i riskbruk missbruk och beroende
24 -25 okt 2017
en samlad, aktuell och bred kunskapsbas kring riskbruk, missbruk och beroende
Läs mer

Att undersöka genom att fråga
8 nov - 7 dec 2017
3 dagars kurs i frågekonstruktion, insamlingsmetodik och analys av kvalitativa och kvantitativa data.
Läs mer

Utbildning i MI - Motiverande intervju - i Nyköping
15 nov 2017
I Nyköping Begränsat antal platser. Anmäl senast 6 okt.
Läs mer

Axplock FoUiS verksamhet

Om du vill läsa mer om vad vi gör på FoUiS har vi en kort sammanfattning av lite som har hänt och är på gång hos oss. Länk till PDF

Hitta FoU i Sörmland

Nu kan du hitta information om vad vi gör på FoUiS på flera ställen:

FoU i Sörmland på Facebook

@FoUiSormland på Twitter

FoU i Sörmland på YouTube  


Ansvarig Utgivare: Lena Stenbrink

vill du veta mer?

Rosie Ansved
Har slutat