Hälsofrämjande gruppbostad

Under perioden augusti 2016 – maj 2017 har projektet ”Hälsofrämjande gruppbostad” pågått på Carlavägens gruppbostad i Eskilstuna. Projektet startade på initiativ av kommunens ReHabenhet.

I gruppbostaden bor vuxna personer med utvecklingsstörning. Projektets syfte är att öka hälsomedvetandet hos personer som bor respektive arbetar i gruppbostaden. Deltagarna har fått lära sig mer om hälsa, mat, näringslära och fysisk aktivitet. Personer som bor i gruppbostaden har även fått pröva på olika fysiska aktiviteter. Projektet utvärderas dels genom att förändringar i hälsa, matvanor och fysisk aktivitet mäts, dels genom diskussioner där deltagarna berättar om sina upplevelser av projektet. Analys av resultaten pågår och kommer att presenteras under hösten. Intresserad kan vända sig till forskningsledare Õie Umb Carlsson på FoUiS för mer information.  

Kitchen Apartment Home Room

På gång

Vägledarutbildning - delaktighetsmodellen: Uppstart
15 juni 2017
Uppstartsträff för chefer och blivande vägledare. Den 31 augusti hålls första träffen för blivande vägledare.
Läs mer 

Baskurs SIP
Hösten 2017
Heldagar kl 9-16
29 aug – Nyköping 
12 sep -  Eskilstuna 
19 sep – Katrineholm 
Läs mer 

Trygg och säker utskrivning - Släktträff
5 september 2017
En mötesplats för medarbetare i kommuner och landsting, som arbetar med sammanhållen vård och omsorg till sköra äldre.
Läs mer

Utbildning i MI - Motiverande intervju - i Katrineholm
20 sep 2017
I Katrineholm. Begränsat antal platser. Anmäl senast 18 aug.
Läs mer

Utbildning i ASI -Addiction Severity Index
2-3 oktober 2017
4 dagars utbildning i Eskilstuna 
Läs mer

Baskurs SIP för chefer
11 oktober 2017
Halvdag kl 13.30-16.30 i Malmköping 
Läs mer

Baskurs i riskbruk missbruk och beroende
24 -25 okt 2017
en samlad, aktuell och bred kunskapsbas kring riskbruk, missbruk och beroende
Läs mer

Att undersöka genom att fråga
8 nov - 7 dec 2017
3 dagars kurs i frågekonstruktion, insamlingsmetodik och analys av kvalitativa och kvantitativa data.
Läs mer

Utbildning i MI - Motiverande intervju - i Nyköping
15 nov 2017
I Nyköping Begränsat antal platser. Anmäl senast 6 okt.
Läs mer

Axplock FoUiS verksamhet

Om du vill läsa mer om vad vi gör på FoUiS har vi en kort sammanfattning av lite som har hänt och är på gång hos oss. Länk till PDF

Hitta FoU i Sörmland

Nu kan du hitta information om vad vi gör på FoUiS på flera ställen:

FoU i Sörmland på Facebook

@FoUiSormland på Twitter

FoU i Sörmland på YouTube  


Ansvarig Utgivare: Lena Stenbrink