FoUiS-Nytt 2017:1

Katarina Fouis Webb

Ny flexitforskare på FoU i Sörmland

I januari började Katarina Wetter Edman på FoU i Sörmland. Katarina är i grunden industridesigner och kommer att jobba 25 procent med utvecklingsprojekt och utbildning kopplat till FoUiS och resten av tiden med forskning kopplat till aktiviteterna i projektet, vid Örebro universitet. Syftet är att öka graden av personcentrering i offentlig verksamhet. Läs mer 

Sanna Och Publik 1507 2

Psykiatrins dag 2016  – fullsatt

Den 21 november genomfördes Psykiatrins dag 2016. Temat var barn som anhöriga. Huvudtalare var bland andra Sanna Lundell, som berättade om hur det är att leva med psykisk ohälsa i familjen. Som vanligt var högskoleaulan full av intresserade åhörare. Klicka på läs mer för att se bilder och ladda ned föreläsarpresentationer från dagen. Läs mer

Baskurs i riskbruk, missbruk och beroende

Den 26-27 oktober genomfördes 2016 års baskurs i riskbruk, missbruk och beroende. Deltagarna bestod både av yrkesverksamma inom området och studenter på socionomprogrammet på Mälardalens högskola. Läs mer

Den 23 november 2016 hölls en presentation av två års arbete i forskningscirklar

Konferensen, som handlade om den sociala barn- och ungdomsvården, genomfördes på Elite Hotell i Eskilstuna och målgrupp var alla som är intresserade av barns delaktighet. Läs mer 

Blandade lärande nätverk

Blandade Lärande nätverk om stöd till anhöriga genomfördes hösten 2016 i samarbete med Nka (Nationellt kompetenscentrum anhöriga). Syftet var att bidra till kunskaps- och erfarenhetsutbyte inom anhörigområdet. Läs mer

Utvecklande stöd för socialsekreterare

Hittills har 76 socialsekreterare från Sörmlands kommuner deltagit i programmet för stabilitet och kompetensutveckling! Programmet har efter ett år utvecklats till ett större utbud i ett strukturerat, återkommande och långsiktigt Kompetensprogram för alla nya socialsekreterare i Sörmland. 
Läs mer

SAS-projektet

Projektet Sörmland Aktiverar Seniorer är fortfarande i full gång.

SAS Kvinnor 1120 Webb
Två av damerna som deltar i SAS-projektet. Läs mer

På gång

Final av utbildningen i innovationsledning
16 februari 2016
För politiker, chefer, utvecklingsledare/strateger, kvalitetsansvariga.  Läs mer

Yrkesintroduktion för nyanställda socialsekreterare
28 mars 2017

För socialsekreterare inom den sociala barn- och ungdomsvården. Läs mer

Nätverk ÄBIC/IBIC
26 april 2017
Nyckelpersoner i Sörmlands kommuner som arbetar med införande, implementering eller stöd i kommunernas arbete kring IBIC. 
Läs mer

Basutbildning SIP
April -maj 2017

27 april Nyköping 
2 maj Eskilstuna 
9 maj Katrineholm 
Läs mer

Nätverksträffar inom funktionshinderområdet
maj 2017

För handläggare: 4 maj kl. 9-12
För utvecklare: 16 maj kl. 9-12
För chefer: 23 maj kl. 9-12. 
Läs mer

SIP-utbildning för chefer
23 maj 2017

På Malmköpings hotell, kl 9-12. 
Läs mer

Trygg och säker utskrivning
5 september 2017

På Elie hotell, Eskilstuna. Plenumföreläsningar, seminarier och släktskvaller.
Läs mer (pdf)


Hitta FoU i Sörmland

Nu kan du hitta information om vad vi gör på FoUiS på flera ställen:

FoU i Sörmland på Facebook

@FoUiSormland på Twitter

FoU i Sörmland på YouTube  


Ansvarig Utgivare: Lena Stenbrink