FoUiS-Nytt 2016:1

 Alla Delaktighetsmodellen Webb

Nyutbildade vägledare i delaktighetsmodellen (DMO)

Den 28 januari avslutades den första kursen för vägledare i delaktighetsmodellen. I Strängnäs finns nu sex vägledare som kommer att arbeta med delaktighetsslingor inom verksamheter för personer med funktionsnedsättning. Läs mer om DMO

FoUiS forskningscirklar pågår för fullt!

Den första träffen ägde rum 17 juni 2015. Nätverks- träffarna sker i samarbete med Allmänna Barnhuset beroende och den 20/1 var de åter samlade. FoUiS modell för utvärdering av forskningscirklarna kallas numera för "Sörmlandsmodellen”. Läs mer

Konferens om anhörigas roll i vård och omsorg

Vad händer om 39 000 sörmlänningar säger upp sig? 
En lyckad konferens genomfördes den 29januari. Tankar väcktes och många blev inspirerade. Läs mer 

PPM Punktprevalensmätning Senior alert

Måndag 14 mars startar punktprevalensmätning för trycksår och fall. Samtliga kommuner har möjlighet att genomföra en punktprevalensmätning (PPM) avseende trycksår och fall på särskilda boenden, korttidsboenden, demensboenden och hemsjukvård. Läs mer

Yrkesintroduktionsprogram för nyanställda socialsekreterare inom barn- och ungdomsvården i Sörmland

Länsgemensam Yrkesintroduktion för alla nya socialsekreterare inom den sociala barn- och ungdomsvården i Sörmland startar under våren 2016. Läs mer här

Anmäl dig till "Äldre och alkohol"

Kom ihåg att anmäla dig till vår dag om äldre och alkohol den 11 mars 2016! Läs mer

Konferens om utmanande beteende inom LSS-verksamhet

Intresserad av utmanande beteende inom LSS-verksamheter? Boka in den 1 juni 2016. Då genomför FoU i Sörmland en temadag med hjälp av bl.a. Petra Björne, fil dr i kognitionsvetenskap och verksam vid FoU i Malmö. Dagen utgår från en forskningsöversikt om utmanande beteenden – utmanade verksamheter, som utarbetats i Malmö. Fokus läggs på pedagogiska val/evidensbaserad praktik, organisation och individuella handlingsplaner. Inbjudan läggs på FoU:s hemsidan inom kort. Frågor om dagen kan ställas till liv.mannberg@fou.sormland.se.

På gång

SIP-utbildningar alla inriktningar
Våren 2016
Först ut, grundutbildning för dig som vill bli SIP-stödjare 17/2. Alla vårens SIP-utbildningar hittar du här: Läs mer

Temadag om barns hälsa
Januari - mars 2016

Tvärprofessionellt samarbete mellan socialsekreterare och elevhälsans personal då barn utreds inom socialtjänsten Temadagarna genomförs i sju olika kommuner under 2016.  
Läs mer

Utbildning i MI motiverande intervju
9-10 mars, samt 7 april 2016

För dig som i ditt arbete möter personer som ska göra en livsstilsförändring. Läs mer

Äldre och alkohol - bruk, riskbruk och skadligt bruk
11 mars 2016

För verksamma inom socialtjänst och hälso- och sjukvård som möter äldre med denna problematik, samt förtroendevalda och representanter från pensionärsorganisationerna. 
Läs mer

Utbildning i HAP, Hasch-avvänjningsprogrammet
15-16 mars 2016

För Medarbetare med god kunskap om missbruk och beroendeproblematik. Grundförutsättningar för att gå utbildningen är kunskap i MI-bemötande. 
Läs mer

ASI-utbildning
25-26 april 2016
För dig som arbetar inom missbruks- och beroendevården i främst kommuner och landsting. Ett fåtal platser kvar. Läs mer

Länk till kalendariet 

Hitta FoU i Sörmland

Nu kan du hitta information om vad vi gör på FoUiS på flera ställen:

FoU i Sörmland på Facebook

@FoUiSormland på Twitter

FoU i Sörmland på YouTube  

 


Ansvarig Utgivare: Lena Stenbrink