FoUiS-Nytt 2015:3

SKL 4595

Över 150 SIP-stödjare utbildade!

Den 27 april, 13 maj och 25 genomförde FoUiS i samarbete med SKL de första tre SIP-utbildningarna. Fokus var vuxna med psykiska funktionsnedsättningar. Under hösten 2015 fortsätter vi med SIP-utbildningar för området vuxna och äldre.

Trampa för liv och lust

Under våren har aktivitetscykeln jDome bike around testats inom äldreomsorgen i Katrineholms kommun. Läs mer

Otago – hemmaträningsprogram för äldre

Otago grundar sig på individuellt anpassad träning för äldre över 65 år och kräver mycket lite utrustning, vilket möjliggör träning i hemmet. Läs mer

Kompletteringsutbildning och yrkesintroduktion för socialsekreterare

Pilotstudie visar att många önskar att yrkeshandledning skulle vara obligatoriskt för Sörmlands socialsekreterare. Vi agerar.  Läs mer

Få koll på nattfastan på ert boende!

Vill ni ha koll på tiderna för nattfasta på ert boende eller på er avdelning? Nutritionsrådet har i samarbete med FoU i Sörmland tagit fram ett ”tidmatningsformulär” i Excel. Läs mer

Rapporter på gång

Nattfastemätning 2014 Kartläggning av tiden för nattfasta för personer 65 år och äldre som vistades i kommunernas äldreboende och inom sluten vård i vecka 42, läs Nutritionsrådets sammanställning

 

Lär känna våra medarbetare här

På gång

ÖJ- Missbruks- och beroendevården

Workshop 27 augusti 2015
För chefer och nyckelpersoner på strategisk och operativ nivå. Vi går igenom och analyserar resultatet av ÖJ. Läs mer

Inspirationsdag inför FN:s äldredag
27 augusti 2015
Årets tema är aktivitet och träning, anmäl senast 18 juni! Läs mer

Diskussions- och planeringsmöte för social- och IFO-chefer i Sörmland
27 augusti 2015
Om viktiga frågor inför höstens beslut om kompletteringsutbildninger för handläggare som saknar socionomexamen! Läs mer

Yrkeshandledning för socialsekreterare 
1 september 2015 
8 tillfällen från september 2015 till mars 2016  Läs mer

Föreläsning om ensam-kommande flyktingbarn

18 september 2015
Föreläsning, i Nyköping, om ensam-kommande barns och ungdomars psykiska (o)hälsa - Problematik - Förståelse - Förhållningssätt Läs mer

ASI-utbildning

29 september 2015
På ASI utbildningen för deltagarna lära sig använda intervjun i sitt arbete och ges möjlighet att öva på Intervjuteknik. Läs mer

Nationell baskurs – riskbruk, missbruk och beroende

16-17 november 2015 
FoU arrangerar nationell baskurs i Eskilstuna. Läs mer

Länk till kalendariet

Dags att anmäla sig:

ÖJ-missbruks- och beroendevården, augusti

Föreläsning, Ensamkommande, september

Yrkeshandledning BoU i september

ASI-utbildning september

Nationell baskurs, MILK, november

Temadagar LSS

Nätverksträffar LSS-utvecklare

Nätverksträffar chefer LSS

____________________________

Ansvarig Utgivare: Lena Stenbrink