Tack för att du vill prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Tack för att du vill prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag lägger in dig i mejlgruppen för utskicket till det nyhetsbrev du valt.

Varma hälsningar

Lena Stenbrink, FoU i Sörmland

 

På gång

Workshop Öppna Jämförelser, Äldre 9 mars 2015

Workshop om resultat i Öppna jämförelser 2014, Vård och omsorg om äldre – Jämförelser mellan kommuner och länet
Läs mer

Familjecentralernas dag, 17 mars 2015
En inspirerande tisdag för dig som jobbar på en familjecentral eller som planerar att starta en familjecentral  Läs mer

Länsseminarium om de nya nationella riktlinjerna för missbruks- och  beroendevården (MILK)

27 mars 2015
Presentation av resultatet av revideringen av riktlinjer Läs mer

Dags att anmäla sig:

ÖJ-vård och omsorg om äldre

Länsseminarium MILK

Utbildning ÅP

Temadagar LSS

Nätverksträffar LSS-utvecklare

Nätverksträffar chefer LSS

Vill du veta mer?

Lena Stenbrink
Kommunikatör
016-541 40 32