FoUiS-Nytt 2018:3

 Eskisltunaan Fouvalfard2 Webb

Vill du delta på en nationell konferens?

FoU i Sörmland arrangerar i år FoU Välfärds årliga konferens. Temat är delaktighet i välfärden. Även du som inte är knuten till någon FoU-enhet har möjlighet att delta på dagkonferensen. Se program och anmäl dig via: 
fou.sormland.se/fou-valfards-konferens

Kom och jobba hos oss!

Grupp Groda 4372

Just nu söker vi en forskningsledare, tre utvecklingsledare och en projektledare. 
Läs mer på  www.fou.sormland.se/om-fouis/lediga-tjanster 

Ny samtalsmodell om små barns trygghet

Ulla 4087

En workshop om att stärka små barns trygghet vid orosanmälningar där en förälder har beroendeproblematik genomfördes den 24 april. Fokus låg på en ny stödsamtalsmodell och en pilotstudie av denna. Läs mer  och lyssna även på tredje avsnittet av FoU-podden som handlar om detta.

Ny hemsida

Vår hemsida ska uppdateras och en ny ska publiceras under sommaren. Det kan innebära lite problem med länkar och att en del gammal skåpmat försvinner. Förhoppningen är dock att ni kommer tycka att den nya sidan är tydligare, snyggare och lättare att hitta på!

Samband mellan psykisk ohälsa och missbruk

Sanna 4187

Den 25 april genomfördes psykiatrins dag västra på Safiren i Katrineholm. Fokus låg på psykisk ohälsa och missbruksproblematik och om sambandet mellan dem. Utgångspunkterna var forskningsperspektiv, brukarperspektiv och verksamhetsperspektiv Läs mer 

Två nya avsnitt av FoU-podden!
Helena Och Tina 3815

Två nya avsnitt av FoU-podden är publicerade och ett till kommer i juli. De går bland annat att hitta på Sound Cloud, iTunes, Podcaster, vår hemsida och på vår youtube-kanal. De två nya avsnitten handlar om samtalsmoddelen ovan respektive psykisk hälsa hos äldre. Ett fjärde avsnitt om yrkeshandledning kommer i juli. 

FoUiS gör nytta!

I början av 2018  skickade vi en enkät till 1494 personer som deltagit vid minst en av de aktiviteter som anordnades av FoUiS under 2017. Totalt svarade 422 personer som sammanlagt hade deltagit i 581 aktiviteter. Hela 92 % upplevde att de fått med sig kunskaper och verktyg de kan ha nytta av i sitt arbete. 
Läs mer eller ladda ned hela sammanställningen (pdf)

Nod för tjänstedesign

Nodarbete Cropped 4265

För att stärka, vidareutveckla och inspirera länets aktörer till ökat användande av tjänstedesign och på så sätt stärka användarnas (brukares/patienters) delaktighet, har FoU i Sörmland i samarbete med Landstinget Sörmland startat en nod för tjänstedesign. Läs mer

Ett råd för fallprevention startas

Fallpreventionsrådet i Sörmland ligger i startgroparna och planeras starta hösten 2018. Rådet ska verka för att frågor om fallprevention uppmärksammas och för att ge verksamheterna stöd att säkerställa ett preventivt arbetssätt. Läs mer

Systematisk uppföljning

SU 12 Juni

Efter avslutad introduktionsutbildning erbjuds yrkeshandledning för att underlätta för nya socialsekreterare att hitta en trygg yrkesidentitet. En gång i månaden träffas grupperna och delar erfarenheter med kollegor från andra arbetsenheter och kommuner. Läs mer 

GDPR

Vi är precis som alla andra nödgade att ta hänsyn till GDPR. Därför uppdaterar vi våra rutiner och rensar ut det vi inte längre behöver. Läs gärna mer om vår hantering av personuppgifter här.


Lär känna våra medarbetare här

Du följer väl oss även på sociala media? Se länkar i högerspalten.

På gång

MI grundkurs

5-6 och 13 september 2018
I Katrineholm
För personal som i sitt arbete möter personer som ska göra livsstilsförändringar. OBS: Bara reservplatser kvar.
Läs mer

Nationell konferens
19-20 september 2018 
i Eskilstuna
FoU Välfärds konferens Läs mer

Hälsoundersökning av barn och unga, BBIC
26 september 2018
I Katrineholm
För allmänläkare och även BHV-sjuksköterskor Läs mer

Inspirationsdagar om nutrition

Välj mellan tre datum:
1 oktober, i Nyköping
2 oktober, i Katrineholm
3 oktober, i Eskilstuna  
Läs mer

Konferens om EBP - Evidensbaserad praktik
4 oktober 2018, i Eskisltuna
För chefer och nyckelpersoner i landstinget och kommunerna i Sörmland Läs mer

Baskurs i riskbruk, missbruk och beroende

24 -25 oktober 2018, i Eskilstuna
Inbjudan med program publiceras inom kort på denna sida Länk

Palliativa rådets utbildningseftermiddagar18 oktober, i Katrineholm25 oktober, i Nyköping8 november, i Eskilstuna 

Läs mer
Baskurs SIP 

Hösten 2018 i Malmköping
  7 november - Äldre 
21 november - Barn
29 november - Vuxna
Läs mer 

Spelmissbruk

13 november 2018 
i Katrineholm
Länsgemensam kunskapsdag 
Save the date!

Länk till kalendariet

Du följer väl oss på sociala media? 

FoU i Sörmland på Facebook

@FoUiSormland på Twitter

FoU i Sörmland på YouTube  

FoU i Sörmland på Instagram

FoU-podden på SoundCloud


Axplock FoUiS verksamhet

Om du vill läsa mer om vad vi gör på FoUiS har vi en kort sammanfattning av lite som har hänt och är på gång hos oss. Länk till PDF

FoU i Sörmland önskar dig en alldeles fantastisk sommar!

 


Ansvarig Utgivare: Lena Stenbrink