FoUiS-Nytt 2018:1

Fler barn ska erbjudas en hälsoundersökning i anslutning till placering

Ungdom 180223 63677921

En ny lag från den 15 april innebär att landstinget ska erbjuda en hälsoundersökning av ungdomar 18–20 år, när vård utanför det egna hemmet inleds. Läs mer

Vill du arbeta som utvecklingsledare på FoU i Sörmland?

I tjänsten ingår att bland annat leda utvecklings- och nätverksarbete inom socialtjänstens områden och angränsande hälso-och sjukvård. Vi söker dig som har generell kompetens att leda förbättringsarbete. Det är viktigt att du har drivkraft och ett starkt engagemang för dina arbetsuppgifter. Läs mer 

Kurs om utvecklingsstörning

I mars drar kursen om utvecklingsstörning igång. En grupp med 30 deltagare från fem olika kommuner och från landstinget träffas under fem dagar för att lära sig mer om utvecklingsstörning, vad det kan innebära i vardagslivet och på vilket sätt man kan ge ett bra stöd. Detta är första gången denna grundkurs genomförs vilket betyder att deltagarna har möjlighet att påverka innehållet utifrån sina erfarenheter, engagemang och behov av kunskap. Vi önskar deltagarna lycka till och hoppas på fem givande kursdagar!

Utveckling av app för fallförebyggande träning

App Bild
Feedback från seniorer vid utveckling av app.

Kan träning med stöd av en app vara en alternativ träningsform för seniorer? FoU i Sörmland har tillsammans med seniorer och fysioterapeuter börjat ta fram och utvärdera en app för digital fallförebyggande träning under 2018/2019. 

Utvärdering SIP - kurs

Sedan våren 2015 har drygt 1200 personer genomgått SIP-kurs arrangerat av FoUiS tillsammans med närvårdskoordinatorer. Efterfrågan på kursen är stor men behoven av kunskap kan ha förändrats under åren som gått. För att utveckla kursen och det stöd som ges till verksamheterna i SIP-arbetet genomförs nu en utvärdering. Frågor som deltagarna besvarat när de anmälde sig kommer att analyseras och en enkät till dem som gått kursen kommer att skickas ut under mars månad. Resultaten sammanställs sedan i en rapport och ska ligga till grund för fortsatt utvecklingsarbete kring SIP i Sörmland. 

Utmanande beteenden - utmanade verksamheter

Hemsidan 3909

Den 31 januari och den 1 februari genomfördes seminariedagen Utmanande beteende - utmanade verksamheter. Deltagarna var chefer och medarbetare som arbetar inom verksamheter där personer med funktionsnedsättning ges stöd. Läs mer

Temadag IBIC om implementering

Införande av IBIC riggas ofta som projekt. En projektledare tillsätts och en rad aktiviteter sätts igång. Erfarenheter från de kommuner som kommit en bit är att uppstarten av projektet ofta går trögt men att det sedan kommer igång och rullar på bra. Lagom tills projektet ska avslutas är aktiviteterna i full gång. Vad händer då? Motorn i arbetet och stödet kanske försvinner när det behövs som mest. Den 18 april bjuder länets IBIC-nätverk in till en temadag om implementering. Målgruppen är nätverkets medlemmar, chefer och andra nyckelpersoner kring införandet av IBIC. Välkommen med anmälan via formuläret på FoUiS hemsida! Läs mer 


Lär känna våra medarbetare här

Du följer väl oss även på sociala media? Nu har vi även Instagram. Se länkar i högerspalten.

På gång

Grundkurs om utvecklingsstörning
08 mars 2018
Mars -maj 2018, fem heldagar, startar 8 mars i Malmköping (Fullt) Läs mer

Länsseminarium, Nationella riktlinjer - Vård och omsorg vid demenssjukdom
09 mars 2018
Safiren, Katrineholm
Läs mer

Nätverksträff 2018 Funktionshinderområdet, Chefer 
09 mars 2018
9.00-12.00, Pokalen, Stadshusg. 2, Flen Läs mer

Otago-utbildning i Nyköping
13 mars eller 15 mars 2018
För Fysioterapeuter som arbetar med fallförebyggande åtgärder för äldre Läs mer

4 dagars utbildning i ASI (Addiction Serverity Index)
14 mars 12 okt 2018
Den 14-15 mars, 13 april och 12 oktober 2018, på Odd Fellow, Eskilstuna Läs mer

Nätverksträff 2018 Funktionshinderområdet 
20 mars 2018
Utvecklarfunktioner, Eskilstuna
17 april LSS-handläggare
Läs mer

Grundutbildning i tjänstedesign
22 - 23 mars 2018
För dig i kommun och landsting. Utbildningen ges i Nyköping.
Läs mer

SIP-kurser
Våren 2018
Fem tillfällen olika inriktning och plats. Läs mer

 

MI-fördjupning
12 april 2018, i Eskilstuna
För personal som redan gått grundkursen. Läs mer

Länsseminarium, Nationella riktlinjer - Vård och omsorg vid schizofreni
13 april 2018, i Katrineholm
Läs mer

Nätverksträff IBIC 2018 - Tema implementering
18 april 2018, i Eskilstuna
Deltagare i nätverket, chefer och nyckelpersoner Läs mer

MI grundkurs
19-20 samt 25 april 2018
I Eskilstuna
För personal som i sitt arbete möter personer som ska göra livsstilsförändringar.
Läs mer

Workshop om barns trygghet
24 april 2018, i Eskilstuna
Om att stärka barns trygghet vid orosanmälningar där en förälder har beroendeproblematik.
Läs mer 

Utbildning i systematisk uppföljning
4 april och 12 juni 2018
Hotell Statt, Katrineholm
Läs mer

Länk till kalendariet

Du följer väl oss på sociala media? 

FoU i Sörmland på Facebook

@FoUiSormland på Twitter

FoU i Sörmland på YouTube  

FoU i Sörmland på Instagram


Axplock FoUiS verksamhet

Om du vill läsa mer om vad vi gör på FoUiS har vi en kort sammanfattning av lite som har hänt och är på gång hos oss. Länk till PDF


Ansvarig Utgivare: Lena Stenbrink