Samband mellan psykisk ohälsa och missbruk

Sanna 4187

Den 25 april genomfördes psykiatrins dag västra på Safieren i Katrineholm. Fokus låg på psykisk ohälsa och missbruksproblematik och om sambandet mellan dem. Utgångspunkterna var forskningsperspektiv, brukarperspektiv och verksamhetsperspektiv.

Moderator Inger Forsgren 4121
Inger Forsgren var moderator under dagen

Kantganget 4137

Verksamhetsperspektivet - Diskussion och panel

Dagen inleddes med en paneldiskussion inför eftermiddagens panel. Frågorna som diskuterades var: Vilka är utmaningarna när det gäller samsjuklighet? Vilka är våra styrkor lokalt? Vad är målsättningen för kommuner, landsting, brukarorganisationer tillsammans och var för sig? 

Panel 4123

Forskningspektivet - Torkel Richert

Dr Torkel Richert talade om unga människors drogmissbruk och psykiska ohälsa. Vad vet vi om orsak och verkan? Vad behöver ske? Torkels presentation (pdf)

Torkel O Publik 4163

Torkel Richert 4144

Diskussion och panel – hur går vi vidare?

Efter lunch fortsatte paneldiskussionen utifrån det som kommit fram under dagen med fokus på hur vi går vidare.

Panelen2 4175

Brukarperspektivet - Sanna Bråding

Programledaren och skådespelerskan Sanna Bråding avslutade dagen och berättade personligt och inspirerande om sina egna erfarenheter, bland annat om prestationskrav, droger och ätstörningar.

Sanna 4187

Sanna 4210
Sanna Bråding intervjuas av Emme-Li Vingare och berättar om sina erfarenheter

Inbjudan såg ut så här(pdf)

Presentationer

Torkels presentation (pdf)

Vill du veta mer?

Emme-Li Vingare
FoU-handledare/Utvärderare
016-541 40 92
072-7133456