Aktiviteter och utbildningar

Utbildning i MI - Motiverande Intervju, Katrineholm

MI är en metod och ett förhållningssätt för kommunikation, där du steg för steg stödjer och uppmuntrar till en livsstilsförändring. Det sker i samarbete mellan dig som samtalsledare och den du möter i samtalet.

Plats: Safiren, Katrineholm, Lokal Djulösalen >>Karta
Datum och tid: Den 20-21/9 och 6/10 kl. 8.30 - 16.00

Inbjudan (pdf) 
kursupplägg (pdf)
Anmälningsformulär


4 dagars utbildning i ASI - Addiction Severity Index

ASI är en standardiserad metod för att kartlägga och bedöma alkohol- och narkotikarelaterade problem. 

Kursen riktar sig till dig som arbetar inom missbruks och beroendevården främst kommuner och landsting.

Plats: Plats: Odd Fellow, Eskilstuna >>Karta
Datum och tid: Den 2-3/10 2017 och 15/5 2018 kl. 8.30 - 16.30

Inbjudan (pdf) 
Anmälningsformulär


Baskurs i riskbruk, missbruk och beroende

Syftet med kursen är att ge en samlad, aktuell och bred kunskapsbas kring riskbruk, missbruk och beroende. Kursen är på två dagar, alla som deltagit båda dagarna får ett kursintyg. 

Plats: Aula Collegium, Mälardalens högskola >>Karta
Datum: 24-25 oktober 2017
Tid: 8.30 -16.00 (registrering 8.30 -9.00)

Inbjudan med preliminärt program
Anmälningsformulär


Utbildning i MI - Motiverande Intervju, Nyköping

MI är en metod och ett förhållningssätt för kommunikation, där du steg för steg stödjer och uppmuntrar till en livsstilsförändring. Det sker i samarbete mellan dig som samtalsledare och den du möter i samtalet.

Plats: Sunlight, lokal Coral, Nyköping>>Karta
Datum och tid: Den 15-16/11 och 4/12 kl. 8.30 - 16.00

Inbjudan (pdf) 
kursupplägg (pdf)
Anmälningsformulär


SIP-utbildningar

Flera tillfällen våren 2017

>>Läs uppdaterad info och ladda ned inbjudningar här

SIP-ett verktyg för samverkan_vuxna (pdf-häfte)


 

 

Årsplan 2017

Årshjul för utbildningar 2017 (pdf)

Vill du veta mer?

Elisabeth Björk Andersson
Utvecklingsledare
073-950 82 92
Ulla Beijer
Forskningsledare
016-541 40 35
0709-82 89 45