Aktuella utbildningar

Förändra Radikalt - se nedan
SIP - se nedan
Delaktighetsmodellen - se nedan

Här hittar du aktuella utbildningar under våra olika områden:


Vägledarutbildning - Delaktighetsmodellen

DMO är ett arbetssätt för att underlätta dialog mellan, i första hand, personal och brukare. Tanken är att ett inbördes ojämnt maktförhållande kan utjämnas genom en dialog på lika villkor och öka den enskildes möjlighet att bestämma över sin livssituation.

Utbildningen består av 5 träffar - OBS, nya datum!
• Uppstartsträff för chefer och blivande vägledare, den 15 juni kl. 9–12
• Tre träff ar för blivande vägledare, den 31 augusti, 14 september och 5 oktober kl 9-12
• Avslutningsträff för chefer och blivande vägledare, 25 oktober kl. 9–12

Plats: Plevnagården i Malmköping

>>Inbjudan (pdf)

>>Plan för delaktighetsslingan under vägledarutbildning - Att ta med till första träffarna!

>>Anmälningsformulär


Att undersöka genom att fråga

Kurs i frågekonstruktion, insamlingsmetodik och analys av kvalitativa och kvantitativa data

Tid och plats: 
Eskilstuna 8 och 9 november, samt 7 december 2017, 
på FoU-centrum, Kungsgatan 41, Eskilstuna

Inbjudan (pdf)

Anmälningsformulär


Förändra Radikalt - och få extra skjuts i ert utvecklingsarbete!

Med hjälp av en designprocess, som utgår från brukarens perspektiv, tacklar vi tillsammans en elelr flera av era utmaningar. Oxelösunds komun och FoU i Sörmland bjuder in kommunder och Landstinget i Sörmland till en gemensam utvecklingsprocess.

  • Inledande träff – v. 12-13 2017
  • Workshop 1 - 19 april 2017
  • Workshop 2 - v. 22-24 2017
  • Workshop 3 - 23 augusti 2017
  • Workshop 4 - v. 41-43 2017
  • Workshop 5 – 6 december 2017

Hör av dig senast 10 mars 2017 så bollar vi idéer kring utmaningar och sammansättning av projektgrupper.
Kontaktperson Susanna Shaibu, processledare 
0155-38114
susanna.johansson.shaibu@oxelosund.se

Ladda ned inbjudan


SIP-kurs 2017

Kurser hösten 2017

Kurserna är öppna för medarbetare inom verksamheter i Sörmland som möter personer i behov av en samordnad individuell plan. Även medlemmar i intresseorganisationer är välkomna att delta.

NYA DATUM HÖSTEN 2017: 

Inbjudan (PDF)

Heldagar kl 9-16
29 augusti – Nyköping Baskurs
12 september -  Eskilstuna Baskurs
19 september – Katrineholm Baskurs
>>Anmälningsformulär för personal

Halvdag kl 13.30-16.30
11 oktober – Malmköping Baskurs för chefer
>>Anmälningsformulär för chefer 

>>Länk till film: SIP på 3 minuter 

--------------------------------

Kurs för chefer: 

23 maj Malmköping Lagmannen 9-12 ca 40 platser 

Inbjudan (pdf)

>>Anmälningsformulär för chefer

 SIP-ett verktyg för samverkan_vuxna (pdf-häfte)


Informationsträff om SIP för brukar- och patientorganisationer

Här kan du som är aktiv inom en brukar- eller patientorganisation i Sörmland inbjuds nu till en informationsträff om SIP där vi går igenom frågorna; Vad är en SIP? När kan en SIP göras? Hur görs en SIP?

Välj mellan tre tillfällen:
19 april kl. 15.00 – 18.00 Elite Stadshotellet, Eskilstuna
11 maj kl. 15.00 – 18.00 Sunlight Hotel, Nyköping
13 juni kl. 15.00 – 18.00 Hotel Statt, Katrineholm

>>Läs mer i inbjudan (pdf)

>>Anmälningsformulär


Nyligen genomförda utbildningar:

Anhörigkonferens 2016  länk till bilder