Aktiviteter och utbildningar

SIP-utbildningar

Flera tillfällen våren 2017

>>Uppdaterad info och nya inbjudningar kommer upp här


Nätverksträff  IBIC 

Nyckelpersoner i Sörmlands kommuner som arbetar med införande, implementering eller stöd i kommunernas arbete kring IBIC. De personer som deltog under träffen i april uppmanas att ta med någon kollega från utförarsidan till kommande träff.

Lokal: Odd Fellow, Nygatan 30 i Eskilstuna >>Karta
Tid: 28 september 2017. Kl. 9.00-12.00. (Fika ingår.)

>>Inbjudan (pdf)

>>Anmälningsformulär


Nätverksträffar inom funktionshinderområdet 2017 

TID OCH PLATS
För handläggare: 4 maj kl. 9-12
För utvecklare: 16 maj kl. 9-12
För chefer: 23 maj kl. 9-12

Lokal: Eskilstuna, FoU i Sörmland, Drottninggatan 16 B

Inbjudan (pdf)

ANMÄLAN
Anmäl dig till de olika träffarna via >>anmälningsformuläret senast en vecka innan träffen. 


EBP4 Webb

OJ Knapp

Anhörigstöd-knapp