Hälsoundersökning av barn och unga BBIC

26 sep 2018 -

 


Utbildning för allmänläkare i primärvård

Hälsoundersökning av barn och unga BBIC

Hälsoval och Forskning och Utveckling i Sörmland erbjuder i samverkan en utbildning om hälsoundersökningar av de barn och unga som placeras för vård utanför det egna hemmet.

Tid: 26 september kl 9-15 (Fika från 8.30)
Plats: Hotell Statt, Katrineholm >>Länk
Målgrupp: Allmänläkare som arbetar på någon av länets vårdcentraler, gärna läkare som också tjänstgör på BVC-mottagning. Även BHV-sjuksköterskor erbjuds att delta.
Inbjudan (pdf)
Anmälningsformulär (länk)


SIP-utbildningar