Konferens om EBP - Evidensbaserad praktik

04 okt 2018 -

EBP-Konferens 

För att inspirera och stimulera till samverkan för att implementera evidensbaserad praktik bjuder vi in till en EBP-konferens. Lägg redan nu in datumet i din kalender.

Plats: Elite Hotell i Eskilstuna 
Målgrupp: chefer och nyckelpersoner i landstinget och 
kommunerna i Sörmland.

Inbjudan med anmälningslänk (PDF)
Anmälningsformulär (länk)

Kontaktpersoner: liv.mannberg@fou.sormland.se och oie.umb@fou.sormland.se