Nätverksträff 2018 Funktionshinderområdet, Utvecklarfunktioner

20 mar 2018 -

Syftet med nätverksträffarna är erfarenhetsutbyte, kompetensutveckling och informationsspridning kring frågor som är gemensamma för länets funktionshinderverksamheter. 

TID OCH PLATS
Utvecklarfunktioner: Tis 20 mars kl. 9.00-12.00, FoUiS, Eskilstuna
LSS-handläggare:      Tis 17 april kl. 9.00-12.00, FoUiS, Eskilstuna

 >>Anmälningsformuläret
>>Inbjudan (PDF)

KONTAKTPERSONER
Liv Mannberg, Utvecklingsledare