Länsseminarium, Nationella riktlinjer - Vård och omsorg vid demenssjukdom

09 mar 2018 -

 


Länsseminarium, Nationella riktlinjer - Vård och omsorg vid demenssjukdom

Syftet med seminariedagen är att enas om vad de länsgemensamma riktlinjerna i Sörmland ska innehålla för att leva upp till den kvalitet som beskrivs i de reviderad e Nationella riktlinjerna från 2017. 

Målgrupp: Politiker, chefstjänstemän, personal som arbetar inom området samt anhörigföreträdare
Tid: Den 9 mars 2018, kl 9-16
Plats: Safiren, Katrineholm >>karta
Anmälan: Senast 16 feb 2018 via >>anmälningsformulär (länk)
>>Inbjudan med program (pdf)