- Yrkeshandledning för socialsekreterare som gått länsgemensam introduktionsutbildning

18 jan 2018 -

- Yrkeshandledning för socialsekreterare som gått länsgemensam introduktionsutbildning

Efter avslutad introduktionsutbildning erbjuds yrkeshandledning. Den ska underlätta för nya socialsekreterare att hitta en trygg yrkesidentitet. Ett av syftena är att skapa förståelse för de första årens möjligheter och svårigheter i yrket och att i ett gruppsammanhang dela erfarenheter med kollegor från andra arbetsenheter och kommuner.

MålgruppSocialsekreterare som gått länsgemensam introduktionsutbildning 2016/2017
Plats
: FoUiS, Drottninggatan 16 B Eskilstuna (hörnet Drottninggatan/Smedjegatan)
Totalt antal träffar: 8 tillfällen à 2,5 h. 
Start: 18 januari 2018
Tid: Grupp 1: 9.30-12, Grupp 2: 13.30-16.00 
Kontaktperson: cecilia.moore@fou.sormland.se (den 8-17/1 info@fou.sormland.se

Inbjudan (pdf)
Anmälningsformulär (länk) OBS. Sista datumet är passerat, men anmäl dig som reserv