Nätverksträff 2018 Funktionshinderområdet, LSS-handläggare

17 apr 2018 -

Syftet med nätverksträffarna är erfarenhetsutbyte, kompetensutveckling och informationsspridning kring frågor som är gemensamma för länets funktionshinderverksamheter. 

TID OCH PLATS

LSS-handläggare:      Tis 17 april kl. 9.00-12.00, Myndighetsfunktionen, adress Fruängsgatan 4, i Nyköping

 >>Anmälningsformuläret
>>Inbjudan (PDF)

KONTAKTPERSONER
Liv Mannberg, Utvecklingsledare