Baskurs SIP - Nyköping

12 apr 2018 -

SIP-kurs 2018

våren 2018

Kurserna är öppna för medarbetare inom verksamheter i Sörmland som möter personer i behov av en samordnad individuell plan. Även medlemmar i intresseorganisationer är välkomna att delta.

Förutsättningar
Verksamheternas chefer beslutar vilka som ska delta i utbildningen, men var och en anmäler sig sjäv. Deltagarantalet är begränsat till 25 personer. Utbildningen är gratis och en ersättare kan skickas vid förhinder, en avgift på 500 kr tas ut vid outnyttjad plats. Fika serveras, men eventuell lunch står deltagarna för själva. 
Kursen pågår kl. 9.00 – 16.00, följande datum: 
9 april:    Barninriktning, Eskilstuna - Platserna slut, men du kan anmäla dig som reserv
12 april:  Äldreinriktning, Nyköping
25 april:  Vuxeninriktning, Katrineholm - Platserna slut, men du kan anmäla dig som reserv
17 maj:   Vuxeninriktning, Eskilstuna - Platserna slut, men du kan anmäla dig som reserv.
22 maj:   Äldreinriktning, Katrineholm 
Kontaktperson är liv.mannberg@fou.sormland.se

Inbjudan (pdf)
Anmälningsformulär (länk)

Film om SIP
>>Länk till film: SIP på 3 minuter