Utbildning i MI - motiverande intervju

20 sep 2017 - 21 sep 2017

Utbildning i MI - Motiverande Intervju 

MI är en metod och ett förhållningssätt för kommunikation, där du steg för steg stödjer och uppmuntrar till en livsstilsförändring. Det sker i samarbete mellan dig som samtalsledare och den du möter i samtalet.

Plats: Safiren, Katrineholm, Lokal Djulösalen >>Karta
Datum och tid: Den 20-21/9 och 6/10 kl. 8.30 - 16.00

Inbjudan (pdf) 
kursupplägg (pdf)
Anmälningsformulär