Grundkurs SIP

19 sep 2017 -

SIP-kurs 2017

Kurs hösten 2017

Kurserna är öppna för medarbetare inom verksamheter i Sörmland som möter personer i behov av en samordnad individuell plan. Även medlemmar i intresseorganisationer är välkomna att delta.

NYA DATUM HÖSTEN 2017: 

Inbjudan (PDF)

Heldagar kl 9-16
19 september – Katrineholm Baskurs (Inbjudan (PDF)
20 november – Sunlight, Nyköping
14 december – Hotell Statt, Katrineholm
19 december – Odd Fellow, Eskilstuna

>>Anmälningsformulär för personal

Halvdag kl 13.30-16.30
11 oktober – Malmköping Baskurs för chefer
>>Anmälningsformulär för chefer 

--------------------------------