Nod för spridning och utveckling av tjänstedesign

Sörmlands kommuner och landsting har varit pionjärer i att använda tjänstedesign i ett stort antal projekt under de senaste 5 åren. För att stärka, vidareutveckla och inspirera länets aktörer till ökat användande av tjänstedesign och på så sätt stärka användarnas (brukares/patienters) delaktighet, har FoU i Sörmland i samarbete med Landstinget Sörmland startat en nod för tjänstedesign. 

Apelsin O Vatten 4284

Persona 4309

Samarbetspartners i noden

Inbjudna var personer som har möjlighet att aktivt bidra till spridning av tjänstedesign och som deltagit i projekt eller utbildning där tjänstedesign varit metod i Sörmlands kommuner och Landsting, oberoende av förvaltning och projekt

Första träffen

Första träffen tog plats på Odd Fellow i Eskilstuna den 22 maj och uppgiften var att sätta nodens roll och fortsatta arbete.

Alla 25 deltagarna var mycket engagerade och tyckte det var roligt att se att det finns så pass många andra som jobbar med tjänstedesign i länet. 

Grupparbete 4268

Grupparbete Nod 1 4271

Nod 4253

Dagens aktiviteter

Vi jobbade med frågorna hur och vem noden ska inspirera till vidare användning av tjänstedesign, samt vilka behov deltagarna själva har. Exempel på ämnen som kom upp var mentorskap, gemensamma projekt, metod/verktygslåda.

Klustring 1 4273

Nodarbete Cropped 4265

Skriver 4267

Marie Stenman höll också en föreläsning som var uppskattad och skrapade under ytan genom att fokusera på vikten av att förstå nuläget först, och att tjänstedesign är ett bra sätt att närma sig kontext och behov. Hon lyfte också normkritiska perspektiv i relation till att vara medveten om vem det är vi utvecklar för.

Marie 4288 

Nästa träff i noden

Nästa träff kommer att vara på Sunlight, Nyköping, 6/9 kl 13-17. Fokus kommer då att vara att inspirera flera. Då kommer även Lisa Lindström som är VD vid Doberman designbyrå, Styrelseordförande i UR, och som har suttit i regeringens innovationsråd.