Aktiviteter och utbildningar

Trygg & effektiv utskrivning - Förändra Radikalt

Nu är det dags för Workshop 3!

Inbjudan till workshop 3

Anmälningsformulär till WS3

Om projektet

Vill du få stöd i ert arbete med de nya riktlinjerna för trygg och effektiv utskrivning i tvärprofessionella team? Möjligheten att få stöd i arbetet med att införa nya riktlinjer för trygg och effektiv utskrivning ingår i det följe- och interventionsforskningsprojekt som Länsstrygruppen finansierar i samband med införandet av riktlinjerna. Se inbjudan till deltagande. Det är av stor vikt att teamen som anmäls har förankring på ledningsnivå samt har deltagare från både landstinget och kommunerna. Vi tänker oss 3-4 team från varje länsdel, kopplat till länssjukhusen. Arbetet fokuseras på de utmaningar som verksamheterna möter idag samt undersöker även eventuella påverkan på riktlinjerna som sådana.

>>Inbjudan med information (PDF)

  • Workshop 3 - 24 augusti2017
  • Workshop 4 - v. 41-42 2017
  • Workshop 5 - 22 november 2017

/Katarina Wetter Edman 

 


 

Förändra Radikalt - och få extra skjuts i ert utvecklingsarbete!

Med hjälp av en designprocess, som utgår från brukarens perspektiv, tacklar vi tillsammans en eller flera av era utmaningar. Oxelösunds kommun och FoU i Sörmland bjuder in kommuner och Landstinget i Sörmland till en gemensam utvecklingsprocess.

  • Inledande träff – v. 12-13 2017
  • Workshop 1 - 19 april 2017
  • Workshop 2 - v. 22-24 2017
  • Workshop 3 - 23 augus􀆟 2017
  • Workshop 4 - v. 41-43 2017
  • Workshop 5 – 6 december 2017

Hör av dig senast 10 mars 2017 så bollar vi idéer kring utmaningar och sammansättning av projektgrupper.

Kontaktperson 
Susanna Shaibu, processledare 
0155-38114
susanna.johansson.shaibu@oxelosund.se

 Ladda ned inbjudan

 


Utbildning i Innovationsledning har startat

Innovationsledning 8368

Offentlig sektor står inför stora utmaningar, med krav på kundorientering, effektivisering och samverkan, samtidigt som stora pensionsavgångar sker. Verksamheterna behöver innovationskompetens för att finna nya lösningar och arbetssätt som möter dessa behov.

Kick off

Torsdagen den 17 mars startade utbildningen som kommer att fortsätta med sammanlagt 10 tillfällen fram till avslutningen den 16 februari 2017.

Ovning 8389

Det bjöds på information om innovationsprogrammet på MDH, presentationer av några av arrangörerna (MDH, Vinnova, FoUiS, SKL och Regionförbundet Sörmland), introduktion av utbildningen och några passande uppstartsövningar.

Utbildningen sker på Innovationsgym, på Mälardalens högskola, i Eskilstuna. Deltagare är chefer, utvecklingsledare/strateger, kvalitetsansvariga och politiker.

Inbjudan såg ut så här (pdf)

 


 

EBP4 Webb

Se vår film om KINVO!

Kinvo_knapp

vill du veta mer?

Katarina Wetter Edman
Forskningsledare/Flexitforskare
076-94 96 364