Små barns trygghet vid orosanmälningar

En workshop om att stärka små barns trygghet vid orosanmälningar där en förälder har beroendeproblematik genomfördes den 24 april. Fokus låg på en ny stödsamtalsmodell och en pilotstudie av denna.

Deltagare 4096

Tillbringare 4084

Målgrupp var socialsekreterare, socialarbetare, arbetsledare, chefer, lokala utvecklingsledare inom socialtjänsten, samt politiker vid samtliga kommuner i Sörmland.

Orosanmälningar som rör små barn (0–6 år), där en av föräldrarna har beroendeproblematik, kommer ofta in till socialtjänsten. De kommer bland annat från allmänheten, förskolan, frivården eller psykiatrin. Vid orosanmälan görs en förhandsbedömning med båda föräldrarna. Om ingen utredning inleds efter det, tas vanligtvis ingen mer kontakt med föräldrarna.

Ulla 4087
Ulla beijer

Två socialarbetare i Eskilstuna kommun, från beroendeenheten Vägen och Mottagningsenheten, har tillsammans med forskningsledare vid FoU i Sörmland utarbetat en stödsamtalsmodell. Modellen har sedan testats i en pilotstudie. Under halvdagskonferensen presenteras samtalsmodellen och som har testats i en pilotstudie inom socialtjänsten i Eskilstuna kommun. 

Vagen 4105
Lena Söderqvist-Määttä och Annabeth Hall

Vagen 4112
Annabeth Hall och Lena Söderqvist-Määttä 

Medverkande var

Ulla Beijer, forskningsledare vid FoU i Sörmland
AnnCriztin Welinder, socionom, Beroendemottagningen Vägen, Eskilstuna kommun
Helene Lillieborg, socionom, Mottagningsenheten IFO, Eskilstuna kommun
Lena Söderqvist-Määttä, enhetschef Mottagningsenheten IFO, Eskilstuna kommun 
och Annabeth Hall, enhetschef, Beroendemottagningen Vägen, Eskilstuna kommun

Inbjudan såg ut så här(PDF)

EBP Knapp Ny Skugga

OJ Knapp

Anhörigstöd-knapp

Nyhetsbrev 
Nyhetsbrev 2014

Vill du veta mer?

Ulla Beijer
Forskningsledare
016-541 40 35
0709-82 89 45