Nyheter Barn & Unga

Här kan du läsa vad som är aktuellt inom området barn och unga

Fler barn ska erbjudas en hälsoundersökning i anslutning till placering

En ny lag från den 15 april innebär att landstinget ska erbjuda en hälsoundersökning av ungdomar 18-20 år, när vård utanför det egna hemmet inleds. Läs mer

Ny delrapport ute

Utvärdering av länsgemensamt introduktionsprogram
- delrapport 
2015 - 2017
Rapport 2017:2 


Utvecklande stöd för socialsekreterare

Hittills har 76 socialsekreterare från Sörmlands kommuner deltagit i programmet för stabilitet och kompetensutveckling! Programmet har efter ett år utvecklats till ett större utbud i ett strukturerat, återkommande och långsiktigt Kompetensprogram för alla nya socialsekreterare i Sörmland. Läs mer


Nu är introduktionsutbildningen i gång i Sörmland!

Den 26 april startade den länsgemensamma introduktionen för nyutexaminerade socialsekreterare inom den sociala barn och ungdomsvården.

Yrkesintroduktion_föreläsning

>>Läs mer här

>> Ny uppdatering finns här


Barn- och Unga satsningen – redovisning av 2015 års arbete inom den sociala barn- och ungdomsvården

Inom överenskommelsen mellan regeringen och SKL Stöd till en evidensbaserad praktik för god kvalitet inom socialtjänsten pågår sedan 2011 ett utvecklingsarbete inom den sociala barn- och ungdomsvården. I årets rapport kan man läsa om vad som har hänt inom systematisk uppföljning, barns delaktighet, placerade barns hälsa och skolgång. Trots de stora utmaningar som socialtjänsten brottas med, finns det goda exempel på pågående utvecklingsarbeten i alla län och regioner.  

Ladda ned rapporten


Nu finns en informationsfilm om SIP

I filmen berättar Liv Mannberg, om sitt arbete med SIP och vad SIP handlar om. Se den på Uppdrag Psykisk hälsas hemsida/SKL >>Länk till sidan med filmen

På samma hemsida ligger även en filmsnutt på Helena Forsell och Liv om SIP-utbildningarna, filmat under ett seminarium, samt nedladdningsbart material >>Länk till sidan


Länsgemensam yrkesintrodukton för nya socialsekreterare

En länsgemensam Yrkesintroduktion för alla nya socialsekreterare inom den sociala barn- och ungdomsvården i Sörmland startar, efter beslut av länsstyrgruppen, under våren 2016. Det är ett led i utvecklingsarbetet för att bland annat skapa större stabilitet inom den sociala barn- och ungdomsvården. Läs mer här


Informationsmöte om de nya behörighetskraven för socialsekreterare

Den 14:e januari 2016 genomfördes ett informationsmöte för alla socialsekreterare och arbetsledare som omfattas av de nya kompetenskraven från Socialstyrelsen. Inventeringen från Sörmland redovisades av Rosie Ansved, projektledare på FoU i Sörmland. Läs mer här


Nya Behörighetskrav för socialsekreterare inom barn- och ungdomsvården

Nya krav på behörighet ställs socialsekreterare som arbetar inom  den sociala barn- och ungdomsvårdens myndighetsutövning.  Kraven finns presenterade i Socialstyrelsens författarsamling SOSFS 2014:7, ”Behörighet att utföra vissa arbetsuppgifter i socialtjänstens barn- och ungdomsvård”. Läs mer här


Förslag på Introduktionsprogram för nyanställda socialsekreterare inom barn- och ungdomsvården i Sörmland

I SKL:s handlingsplan för den sociala barn- och ungdomsvården, ”Stärkt skydd för barn och unga” ,som antogs i juli 2015, beskrivs ett 40-tal punkter som syftar till att skapa bättre förutsättningar för att den sociala barn- och ungdomsvården ska klara sitt uppdrag. En av delarna i handlingsplanen behandlar utbildning och yrkesintroduktion. Läs mer här

 

 

EBP Knapp Ny Skugga

OJ Knapp

Anhörigstöd-knapp

Nyhetsbrev 
Nyhetsbrev 2014