Aktiviteter och utbildningar

LVU och Ett hem att växa i - längst ned


Program för stabilitet och kompetensutveckling i den sociala barn- och ungdomsvården

-  Länsgemensam yrkesintroduktion för nyanställda socialsekreterare 

Introduktionsprogrammet syftar till att ge den nyanställde en grund av teoretisk kunskap och praktisk tillämpning inom verksamhetsområdet. Introduktionen riktar sig till nyanställda socialsekreterare, som arbetar med myndighetsutövning, med ansvar för utredning och uppföljning för barn och ungdomar inom socialtjänsten.

Plats: Odd Fellow, Nygatan 30, Eskilstuna >>karta
Datum: 28-29/3, 8-9/5, 28-29/8, 11-12/10
Tid: 9.00-16.30
Kontaktperson och handledare: Rosie Ansved

Inbjudan (pdf)

Schema för yrkesintroduktionen (pdf)

Anmälningstiden har gått ut.


- Yrkeshandledning för socialsekreterare som gått länsgemensam introduktionsutbildning

Efter avslutad introduktionsutbildning erbjuds yrkeshandledning. Den ska underlätta för nya socialsekreterare att hitta en trygg yrkesidentitet. Ett av syftena är att skapa förståelse för de första årens möjligheter och svårigheter i yrket och att i ett gruppsammanhang dela erfarenheter med kollegor från andra arbetsenheter och kommuner.

Plats: MunktellArenan, Verkstadsvägen 5 i Eskilstuna. Karta
Totalt antal träffar: 8 tillfällen à 2,5 h.
Start: 1 februari 2017
Tid: 13.30-16.00 inklusive fika
Kontaktperson och handledare: Rosie Ansved

Inbjudan (pdf)

Anmälningstiden har gått ut


Kurs i LVU – lagstiftning kring omhändertagande av barn och unga

Kursen vänder sig i första hand till dig som är socialsekreterare, chef eller kommunjurist och i ditt arbete kommer i kontakt med frågor rörande omhändertagande av barn och unga.

Föreläsare är Ylva Lindblom och Emilia Danielsson, förbundsjurister, Sveriges Kommuner och Landsting.
Tid: 30-31 maj klockan 9-16
Plats: Trosa Kvarn, Östra Långgatan 87, Trosa >>Länk

Inbjudan (pdf)

OBS: Platserna är tyvärr slut


Ett hem att växa i – Socialstyrelsens grundutbildning för jour- och familjehem

Utbildning för dig som är familjehemssekreterare i Sörmlands kommuner och ska utbilda jour- och familjehem. I mån av plats tar vi emot anmälningar även från andra kommuner.   

Tid, utbildningen omfattar tre heldagar:
• Torsdagen den 1 juni kl. 9-16:30
• Fredagen den 2 juni kl. 8:30-16:30 
• Tisdagen den 13 juni kl. 9-16:30
Plats: Odd Fellow-huset, Nygatan 30, Eskilstuna >>Länk

Inbjudan (pdf)

OBS: Det är fullt nu!

 

EBP4 Webb

OJ Knapp

Anhörigstöd-knapp

Nyhetsbrev 
Nyhetsbrev 2014

Rosie Ansved
Utvecklingsledare - Kompetens
070-718 88 48
Cecilia Moore
Utvecklingsledare
016-541 40 39
Ulla Beijer
Forskningsledare
016-541 40 35
0709-82 89 45