Anhörigstöd i samverkan

Vården förflyttas alltmer ut i hemmen och det förutsätts att anhöriga finns till hands. Var femte vuxen stödjer och vårdar en närstående i hemmet. Anhöriga har en samhällsbärande funktion och att stötta dem är en win-win situation för alla parter, inte minst ur ett samhällsekonomiskt perspektiv. Det är betydelsefullt att landsting och kommuner tidigt uppmärksammar hur anhöriga påverkas av den närståendes vård- och omsorgsbehov.

Den 29 januari 2016 arrangerade FoU i Sörmland, i samarbete med NKA, en konferens om anhörigas roll i vård och omsorg.

Länsstyrgruppen för närvård i Sörmland har nu fått information om anhörigkonferensen och lyft anhörigstöd i samverkan till gemensamma nämnden kring socialtjänst och vård(NSV). Frågan var ett informationsärende på nämnden den 3-4 mars.

Den utsedda arbetsgruppen för anhörigstöd i samverkan har sammanställt konferensdeltagarnas synpunkter och idéer. Du hittar en sammanställning av materialet här. (pdf)

>>Här hittar du bilder från konferensen

Föreläsarpresentationer

Fortsatt arbete

Arbetsgruppen arbetar vidare med olika utvecklingsmöjligheter och har som ett första steg bjudit in NkA (Nationellt kompetenscentrum anhöriga) att planera  för att starta blandade lärande nätverk.

Med hopp om fortsatt engagemang och gott samarbete runt anhörigfrågorna ser vi i arbetsgruppen gärna initiativ till vidare utveckling! Kom gärna med nya synpunkter och idéer till oss i arbetsgruppen!

Kontaktperson är Anna Axberg.

FoUiS-Nytt_röd logga

Övriga nyheter

Anhörigstöd-knapp

OJ Knapp

Material_Knapp

Palliativa Radet Knapp

Vill du veta mer?

Anna Axberg
Utvecklingsledare
016-710 14 03