Aktiviteter och utbildningar

 Trygg, säker och effektiv utskrivning - släktträff

En mötesplats för medarbetare i kommuner och landsting, som arbetar med sammanhållen vård och omsorg till sköra äldre.

Tid och plats: Den 5 september 2017, kl 9-16 (kaff e och registrering kl 8-9)
Plats: Elite Hotell i Eskilstuna >>karta
Årets tema: Trygg och effektiv utskrivning från sjukhus.
På programmet: Plenumföreläsningar, seminarier och släktskvaller

>>Inbjudan (pdf)

Anmäl senast 20 augusti via anmälningsformuläret här


SIP-utbildningar

Flera tillfällen våren 2017 

>>Läs mer uppdaterad info och ladda ned inbjudningar här

Datum och tid att välja mellan:

Basutbildning: kl 9-16 
2 maj Eskilstuna Odd Fellow 9-16 ca 25 platser
27 april Nyköping Sunlight Hotell 9-16 ca 25 platser
9 maj Katrineholm Safiren Djulösalen 9-16 ca 25 platser

>>Anmälningsformulär

Utbildning för chefer: kl 9-12
23 maj Malmköping Lagmannen 9-12 ca 50 platser >>Anmälningsformulär för chefer

SIP-ett verktyg för samverkan_vuxna (pdf-häfte)


Palliativa rådets utbildningsdagar

Höstens viktigaste dag för dig som jobbar inom vård och omsorg och möter människor i livets slut. Samma utbildningseftermiddag arrangeras på tre orter för att fler skall få möjlighet att komma.

Den 18 oktober 13 - 16 Pandion, Mälarsjukhuset, Eskilstuna
Den 19 oktober 13 - 16 Tallåsskolans aula, Katrineholm
Den 20 oktober 13 - 16 Grand, Hotell Scandic, Brunnsg 10, Nyköping

>>Inbjudan

>>Anmälningsformulär

 

 

 

Nyheter äldre

EBP4 Webb

OJ Knapp

Anhörigstöd-knapp

Palliativa Radet Knapp

Rapport

Äldre i Sörmland
Kvalitetsuppföljning av vården av äldre i Sörmland 2014
Författare: Samverkan FoU och Närvård i Sörmland
Äldre i Sörmland >>

Motverka psykisk ohälsa bland äldre med gruppverksamhet?
– en pilotstudie vid Malmköpings vårdcentral
Författare: Ulla Beijer
Rapport 2014:1 >>