Aktiviteter och utbildningar


SIP-utbildningar

Flera tillfällen hösten o vintern 2017 

>>Läs mer uppdaterad info och ladda ned inbjudningar här

SIP-ett verktyg för samverkan_vuxna (pdf-häfte)

Palliativa rådets utbildningsdagar

Höstens viktigaste dag för dig som jobbar inom vård och omsorg och möter människor i livets slut. Samma utbildningseftermiddag arrangeras på tre orter för att fler skall få möjlighet att komma.

Den 18 oktober 13 - 16 Pandion, Mälarsjukhuset, Eskilstuna
Den 19 oktober 13 - 16 Tallåsskolans aula, Katrineholm
Den 20 oktober 13 - 16 Grand, Hotell Scandic, Brunnsg 10, Nyköping

>>Inbjudan

>>Anmälningsformulär

 

 

 

Nyheter äldre

EBP4 Webb

OJ Knapp

Anhörigstöd-knapp

Palliativa Radet Knapp

Rapport

Äldre i Sörmland
Kvalitetsuppföljning av vården av äldre i Sörmland 2014
Författare: Samverkan FoU och Närvård i Sörmland
Äldre i Sörmland >>

Motverka psykisk ohälsa bland äldre med gruppverksamhet?
– en pilotstudie vid Malmköpings vårdcentral
Författare: Ulla Beijer
Rapport 2014:1 >>