Aktiviteter och utbildningar

 

Trygg, säker och effektiv utskrivning - släktträff

En mötesplats för medarbetare i kommuner och landsting, som arbetar med sammanhållen vård och omsorg till sköra äldre.

Tid och plats: Den 5 september 2017, kl 9-16 (kaff e och registrering kl 8-9)
Plats: Elite Hotell i Eskilstuna >>karta
Årets tema: Trygg och effektiv utskrivning från sjukhus.
På programmet: Plenumföreläsningar, seminarier och släktskvaller

>>Inbjudan (pdf)

Anmäl senast 20 augusti via anmälningsformuläret här


SIP-utbildningar

Flera tillfällen våren 2017 

>>Läs mer uppdaterad info och ladda ned inbjudningar här

Datum och tid att välja mellan:

Basutbildning: kl 9-16 
2 maj Eskilstuna Odd Fellow 9-16 ca 25 platser
27 april Nyköping Sunlight Hotell 9-16 ca 25 platser
9 maj Katrineholm Safiren Djulösalen 9-16 ca 25 platser

>>Anmälningsformulär

Utbildning för chefer: kl 9-12
23 maj Malmköping Lagmannen 9-12 ca 50 platser >>Anmälningsformulär för chefer

SIP-ett verktyg för samverkan_vuxna (pdf-häfte)


Palliativa rådets utbildningsdagar

Höstens viktigaste dag för dig som jobbar inom vård och omsorg och möter människor i livets slut. Samma utbildningseftermiddag arrangeras på tre orter för att fler skall få möjlighet att komma.

Den 18 oktober 13 - 16 Pandion, Mälarsjukhuset, Eskilstuna
Den 19 oktober 13 - 16 Tallåsskolans aula, Katrineholm
Den 20 oktober 13 - 16 Grand, Hotell Scandic, Brunnsg 10, Nyköping

>>Inbjudan

>>Anmälningsformulär


Utbildning för team i systematiskt förbättringsarbete

När vi gör rätt sak, för rätt person i rätt tid kan vi öka kvaliteten för individen och samtidigt förbättra arbetssituationen genom minskad stress och ökat självbestämmande för arbetsteamet. Genom att göra rätt från början skapar vi hållbara förändringar som kan leda till förbättringar. Det är inte alltid de stora förändringarna som behövs för att det ska bli bättre, men med ett systematiskt arbetssätt ökar förutsättningen för att lyckas.

Utgångspunkten för att arbeta systematiskt med förbättringsarbete kan vara resultaten från något av de kvalitetsregister som verksamheten använder. Kvalitetsregister, riktlinjer och eventuella vårdprogram är användbara instrument för att komma vidare i förbättringsarbetet. Resultat som ni själva har lagt in i registren är en guldgruva att ösa ur när ni vill förändra och förbättra verksamheten.

Syfte: med utbildningen är att lägga grunden för att arbeta systematiskt med förbättringar på såväl individ som gruppnivå.

Målgrupp: Deltagare kan vara olika professioner som utgör förbättringsteam. Till exempel läkare, enhetschef/områdeschef, sjuksköterskor, fysioterapeuter, arbetsterapeuter, omvårdnadspersonal/undersköterskor med flera .

Ladda ned inbjudan pdf 


 

 

 

Nyheter äldre

EBP4 Webb

OJ Knapp

Anhörigstöd-knapp

Palliativa Radet Knapp

Rapport

Äldre i Sörmland
Kvalitetsuppföljning av vården av äldre i Sörmland 2014
Författare: Samverkan FoU och Närvård i Sörmland
Äldre i Sörmland >>

Motverka psykisk ohälsa bland äldre med gruppverksamhet?
– en pilotstudie vid Malmköpings vårdcentral
Författare: Ulla Beijer
Rapport 2014:1 >>