PÅ GÅNG

 • Trygg & effektiv utskrivning - Förändra Radikalt
  24 aug 2017 - 24 aug 2017

  Workshop 3 Hedenlunda slott

  Läs mer
 • Grundkurs SIP i Nyköping
  29 aug 2017 -

  Nästan fullt

  Läs mer
 • Vägledarutbildning - Delaktighetsmodellen
  31 aug 2017 -

  Den första träffen för blivande vägledare

  Läs mer
 • Trygg och säker utskrivning - släktträff
  05 sep 2017 -

  En mötesplats för medarbetare i kommuner och landsting, som arbetar med sammanhållen vård och omsorg till sköra äldre.

  Läs mer
 • Grundkurs SIP i Eskilstuna
  12 sep 2017 -

  Nästan fullt

  Läs mer
 • Vägledarutbildning - Delaktighetsmodellen
  14 sep 2017 -

  Den andra träffen för blivande vägledare

  Läs mer
 • Grundkurs SIP
  19 sep 2017 -

  I Katrineholm

  Läs mer

Välkommen till Forskning och utveckling i Sörmland - kommuner och landsting i samverkan!

 • Radikala förändringar genom två projekt

  Den 19 april genomförde vi första workshopen i innovationsdesignprocessen Förändra radikalt. 

  Den 26 april startade vi tjänstedesignprocessen för Trygg och effektiv utskrivning. Där ska tvärprofessionella team få stöd i sitt arbete med de nya riktlinjerna.

  Se våra filmer om projekten!

   

 • Att vara anhörig till någon med psykisk ohälsa

  Den 26 april genomfördes Psykiatrins dag Västra i Katrineholm. Årets tema var att vara anhörig till någon med psykisk ohälsa. Både brukarperspektivet och forsknings-/yrkesperspektiv togs upp under dagen. Huvudtalare var Sanna Lundell, journalist, kolumnist och även programledare för dokumentärserien Djävulsdansen.

  Läs mer
Visa fler artiklar ›

PÅ GÅNG

 • Trygg & effektiv utskrivning - Förändra Radikalt
  24 aug 2017 - 24 aug 2017

  Workshop 3 Hedenlunda slott

  Läs mer
 • Grundkurs SIP i Nyköping
  29 aug 2017 -

  Nästan fullt

  Läs mer
 • Vägledarutbildning - Delaktighetsmodellen
  31 aug 2017 -

  Den första träffen för blivande vägledare

  Läs mer
 • Trygg och säker utskrivning - släktträff
  05 sep 2017 -

  En mötesplats för medarbetare i kommuner och landsting, som arbetar med sammanhållen vård och omsorg till sköra äldre.

  Läs mer
 • Grundkurs SIP i Eskilstuna
  12 sep 2017 -

  Nästan fullt

  Läs mer
 • Vägledarutbildning - Delaktighetsmodellen
  14 sep 2017 -

  Den andra träffen för blivande vägledare

  Läs mer
 • Grundkurs SIP
  19 sep 2017 -

  I Katrineholm

  Läs mer

Nyhetsbrev

FoUiS-Nytt_röd logga

Övriga nyheter

Anhörigstöd-knapp

Palliativa Radet Knapp

Material_Knapp

OJ Knapp

Youtube Knapp

 TwitterFoUiS -Twitter

Rapporter

Utveckling av ett utvärderingsinstrument för att mäta ban och ungas delaktighet vid SIP
– Slutrapport: Sammanfattar projektet som pågått januari 2014 – juni 2016. Två delrapporter har tidigare publicerats.
Rapport 2016:3

Behov och förutsättningar för att utvärdera delaktighet vid samordnad planering och upprättande av SIP – samordnad individuell plan
– Delrapport 2: Kartläggning av förutsättningar för systematisk uppföljning av delaktighet vid samordnad individuell planering för barn och unga med utvecklingsstörning
Rapport 2016:2

Barnens rätt till information 
– Redovisning av vårdpersonalens svar på öppna frågor i projektet ”Barns rätt som närstående i palliativ vård”
Projektrapport 2016:1 

Hälsan i Sörmland
Statistikrapport 2016:1 

Att cykla för liv och lust
-JDome bikearound
Projektredovisning 2015:1 

Äldre i Sörmland
Kvalitetsuppföljning av vården av äldre i Sörmland 2014
Statistikrapport 2015:1

Barn och ungas delaktighet och inflytande vid planering av insatser
Delrapport 1: Kunskapsläge kring delaktighet vid samordnad individuell planering för barn och unga med utvecklingsstörning
Delrapport 1  2015:1

En Kulturell buffé för hälsan
- Fokusgruppsutvärdering av pilotprojektet "Kultur på recept" på VC Strängnäs
Utvärderingsrapport 2015:1

Uppsatser & Rapporter

Ledares förutsättningar att bedriva förbättringsarbete inom vård och omsorg
 
- En litteraturstudie
Magisteruppsats av Anita Segring