PÅ GÅNG

 • Utbildning i MI - Motiverande Samtal
  19 apr 2018 - 25 apr 2018

  Den 19-20/4 och 25/4, Eskilstuna

  Läs mer
 • Att stärka små barns trygghet vid orosanmälningar där en förälder har beroendeproblematik
  24 apr 2018 -

  Halvdagskonferens/Workshop i Eskilstuna

  Läs mer
 • Baskurs SIP - Katrineholm
  25 apr 2018 -

  Vuxeninriktning, bara reservplatser kvar

  Läs mer
 • Psykiatrins dag västra
  25 apr 2018 -

  I Katrineholm

  Läs mer
 • Baskurs SIP - Eskilstuna
  17 maj 2018 -

  Vuxeninriktning - bara reservplatser kvar

  Läs mer
 • Baskurs SIP - Katrineholm
  22 maj 2018 -

  Äldreinriktning

  Läs mer
 • Nod för tjänstedesign
  22 maj 2018 -

  Uppstart i Eskilstuna

  Läs mer
 • Utbildning i MI - Motiverande Samtal
  05 sep 2018 - 06 sep 2018

  Katrineholm

  Läs mer

Välkommen till Forskning och utveckling i Sörmland - kommuner och landsting i samverkan!

 • Utbildning i systematisk uppföljning har startat

  I vår pågår en utbildning för länets kommuner i systematisk uppföljning i socialtjänsten. Deltagare är några av kommunernas representanter i det regionala nätverket för systematisk uppföljning och analys samt andra medarbetare som arbetar med verksamhetsuppföljning inom socialtjänstens områden. 

  Läs mer
 • Länsseminarium Nationella riktlinjer – vård och omsorg vid demenssjukdom

  Den 9 mars samlades drygt 100 personer från länets kommuner och landsting på Safiren i Katrineholm, för att ta del av de reviderade riktlinjerna vård och omsorg vid demenssjukdom samt Socialstyrelsens strategi vid demenssjukdom. 

  Läs mer
 • App för fallförebyggande träning utvecklas

  Kan träning med stöd av en app vara en alternativ träningsform för seniorer? FoU i Sörmland planerar att tillsammans med seniorer och fysioterapeuter ta fram och utvärdera digital fallförebyggande träning under 2018/2019.

 • Palliativa rådet tipsar om ny webbutbildning, Palliation ABC

  Nu lanseras Palliation ABC, en avgiftsfri webbutbildning i allmän palliativ vård som har utvecklats av Betaniastiftelsen i nära samarbete med Svenskt Demenscentrum. Utbildningen, som är tvärprofessionell och vänder sig till all personal inom vård och omsorg, är baserad på Socialstyrelsens kunskapsstöd och nationella riktlinjer för god vård i livets slutskede.

  Läs mer
Visa fler artiklar ›

PÅ GÅNG

 • Utbildning i MI - Motiverande Samtal
  19 apr 2018 - 25 apr 2018

  Den 19-20/4 och 25/4, Eskilstuna

  Läs mer
 • Att stärka små barns trygghet vid orosanmälningar där en förälder har beroendeproblematik
  24 apr 2018 -

  Halvdagskonferens/Workshop i Eskilstuna

  Läs mer
 • Baskurs SIP - Katrineholm
  25 apr 2018 -

  Vuxeninriktning, bara reservplatser kvar

  Läs mer
 • Psykiatrins dag västra
  25 apr 2018 -

  I Katrineholm

  Läs mer
 • Baskurs SIP - Eskilstuna
  17 maj 2018 -

  Vuxeninriktning - bara reservplatser kvar

  Läs mer
 • Baskurs SIP - Katrineholm
  22 maj 2018 -

  Äldreinriktning

  Läs mer
 • Nod för tjänstedesign
  22 maj 2018 -

  Uppstart i Eskilstuna

  Läs mer
 • Utbildning i MI - Motiverande Samtal
  05 sep 2018 - 06 sep 2018

  Katrineholm

  Läs mer

Nyhetsbrev

FoUiS-Nytt_röd logga 

Fou Konferens Knapp Green

Anhörigstöd-knapp

Palliativa Radet Knapp

Material_Knapp

Övriga nyheter

 OJ Knapp

 EBP Knapp Ny Skugga

Youtube Knapp

 TwitterFoUiS -Twitter

Rapporter

Jag är av kött och blod Inventering - behov av insatser för personer över 65 år med psykisk ohälsa 
Projektrapport 2018:1

Utvärdering av länsgemensamt introduktionsprogram
- delrapport 2015 - 2017
Projektrapport 2017:2

Trygg och effektiv utskrivning från slutenvården
–  Baslinjemätning vecka fem och sex, 2017
Rapport 2017:1

Utveckling av ett utvärderingsinstrument för att mäta ban och ungas delaktighet vid SIP
– Slutrapport: Sammanfattar projektet som pågått januari 2014 – juni 2016. Två delrapporter har tidigare publicerats.
Rapport 2016:3

Behov och förutsättningar för att utvärdera delaktighet vid samordnad planering och upprättande av SIP – samordnad individuell plan
– Delrapport 2: Kartläggning av förutsättningar för systematisk uppföljning av delaktighet vid samordnad individuell planering för barn och unga med utvecklingsstörning
Rapport 2016:2

Barnens rätt till information 
– Redovisning av vårdpersonalens svar på öppna frågor i projektet ”Barns rätt som närstående i palliativ vård”
Projektrapport 2016:1 

Hälsan i Sörmland
Statistikrapport 2016:1 

Att cykla för liv och lust
-JDome bikearound
Projektredovisning 2015:1 

Äldre i Sörmland
Kvalitetsuppföljning av vården av äldre i Sörmland 2014
Statistikrapport 2015:1

Barn och ungas delaktighet och inflytande vid planering av insatser
Delrapport 1: Kunskapsläge kring delaktighet vid samordnad individuell planering för barn och unga med utvecklingsstörning
Delrapport 1  2015:1

En Kulturell buffé för hälsan
- Fokusgruppsutvärdering av pilotprojektet "Kultur på recept" på VC Strängnäs
Utvärderingsrapport 2015:1

Uppsatser & Rapporter

Ledares förutsättningar att bedriva förbättringsarbete inom vård och omsorg
 
- En litteraturstudie
Magisteruppsats av Anita Segring