PÅ GÅNG

 • Föreläsning om Risk- och skyddsfaktorer
  04 okt 2016 -

  Välkommen till en föreläsning med Birgitta Svensson i Eskilstuna den 4 oktober 2016.

  Läs mer
 • Endagsutbildning i Otago Exercise Programme
  05 okt 2016 -

  Vill du veta hur du på bästa sätt kan hjälpa äldre personer att undvika en fallolycka?

  Läs mer
 • SIP-utbildning steg 1
  05 okt 2016 -

  Vi erbjuder flera SIP-utbildningar med syfte att utbilda SIP-stödjare

  Läs mer
 • SIP-utbildning steg 2
  06 okt 2016 -

  SIP-utbildning, uppföljning för dig som gått steg 1.

  Läs mer
 • Att leva vidare
  13 okt 2016 -

  Föreläsning med Tomas Sjödin på Mälarsjukhuset

  Läs mer

Välkommen till Forskning och utveckling i Sörmland - kommuner och landsting i samverkan!

 • Matvanor och beteende kan påverka risken för fall

  Ett 30-tal personer från sex av länets kommuner samlades på hotell Statt i Katrineholm för att låta sig inspireras inför 2016-års fallkampanj. Personal verksamma inom såväl landsting som kommun deltog.

  Läs mer
 • Film om träningsprogrammet OTAGO på Youtube

  Tyra berättar om hur enkelt det är att utföra träning i hemmet när man blir äldre. Tyra är en inspiration och förebild för äldre personer som vill börja eller har börjat att träna för att hålla sig aktiva och förebygga fall. Klicka här eller på Läs mer för att titta på filmen.

  Läs mer
Visa fler artiklar ›

PÅ GÅNG

 • Föreläsning om Risk- och skyddsfaktorer
  04 okt 2016 -

  Välkommen till en föreläsning med Birgitta Svensson i Eskilstuna den 4 oktober 2016.

  Läs mer
 • Endagsutbildning i Otago Exercise Programme
  05 okt 2016 -

  Vill du veta hur du på bästa sätt kan hjälpa äldre personer att undvika en fallolycka?

  Läs mer
 • SIP-utbildning steg 1
  05 okt 2016 -

  Vi erbjuder flera SIP-utbildningar med syfte att utbilda SIP-stödjare

  Läs mer
 • SIP-utbildning steg 2
  06 okt 2016 -

  SIP-utbildning, uppföljning för dig som gått steg 1.

  Läs mer
 • Att leva vidare
  13 okt 2016 -

  Föreläsning med Tomas Sjödin på Mälarsjukhuset

  Läs mer

Nyhetsbrev

FoUiS-Nytt_röd logga

Övriga nyheter

Anhörigstöd-knapp

OJ Knapp

Material_Knapp

 TwitterFoUiS -Twitter

KINVO-filmen på YouTube Kinvo_knapp

>>Länk till film om SIP

Rapporter

Barnens rätt till information 
– Redovisning av vårdpersonalens svar på öppna frågor i projektet ”Barns rätt som närstående i palliativ vård”
Projektrapport 2016:1 

Hälsan i Sörmland
Statistikrapport 2016:1 

Att cykla för liv och lust
-JDome bikearound
Projektredovisning 2015:1 

Äldre i Sörmland
Kvalitetsuppföljning av vården av äldre i Sörmland 2014
Statistikrapport 2015:1

Barn och ungas delaktighet och inflytande vid planering av insatser
Delrapport 1: Kunskapsläge kring delaktighet vid samordnad individuell planering för barn och unga med utvecklingsstörning
Delrapport 1  2015:1

En Kulturell buffé för hälsan
- Fokusgruppsutvärdering av pilotprojektet "Kultur på recept" på VC Strängnäs
Utvärderingsrapport 2015:1

Uppsatser & Rapporter

Ledares förutsättningar att bedriva förbättringsarbete inom vård och omsorg
 
- En litteraturstudie
Magisteruppsats av Anita Segring